De link op de website van een tussenpersoon ziet er als volgt uit:

https://aida-inter.arag.nl/AddApplicationViaIntermediarySite?dialoog=aanvraag&tp=<8946