Beroepsaansprakelijkheid :

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ;

Beroepsaansprakelijkheid is een ruim begrip waarvoor geen sluitende definitie bestaat. Over het algemeen wordt bedoeld de aansprakelijkheid van vrije beroepsbeoefenaren voor schade die zij bij de uitoefening van hun beroep veroorzaken. Omdat exacte wettelijke kaders ontbreken, wordt vooral in de dagelijkse praktijk en in de rechtspraak ingevuld wat tot beroepsaansprakelijkheid wordt gerekend.

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden. Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand), wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van uw belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is.

Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ook het sluiten van een bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering (AVB) noodzakelijk. De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is.

Kies uw Beroep, Bereken Premie en Direct Afsluiten :