5 november 2015

Uncategorized

3 July 2018 – NIma

De verzekeraars Promovendum en National Academic kwamen eind mei in het nieuws, zij zouden second opinions met betrekking tot autoschade niet meer vergoeden. Hierdoor zouden er regels worden gebroken, contra-expertise moet in de regel altijd vergoed worden. Ook als verzekerden dan maar zelf het contra-expertise rapport betaalden, werd dit vaak genegeerd door de verzekeraars. Toch zijn beide verzekeraars van gedachten veranderd, zij hebben hun voorwaarden aangepast.
Recht

Contra-expertise is een recht waar consumenten zich altijd op mogen beroepen. In het burgerlijk wetboek is ook bepaald dat contra-expertise moet worden vergoed en aangeboden door een verzekeraar. Echter wordt dit vaak niet duidelijk aangeboden. Er is een onderzoek uitgevoerd door de consumentenbond waarbij 750 consumenten zijn gevraagd of zij ooit op hun rechten zijn gewezen in dit soort gevallen. Slechts 6% van de ondervraagden gaven aan dat ze ooit door hun verzekeraar op deze mogelijkheid zijn gewezen. Contra-expertise wordt gebruikt in het geval dat iemand het niet eens is met een schade-uitkering. De verzekerde kan in dat geval een expert inschakelen in dit soort gevallen.
Geen vergoeding

Intermediairs National Academic en Promovendum sloten de vergoeding voor contra-expertise geheel uit. Dit kwam aan het licht na meerdere klachten van consumenten die zich op hun rechten beroepen. National Academic en Promovendum gaven deze consumenten aan geen vergoeding te geven. Zij hadden in de algemene voorwaarden gesteld dit niet te vergoeden voor verzekerden. Promovendum maakte het statement dat dit niet expliciet in de wet staat en dat zij deze vergoeding dus ook niet hoeven aan te bieden.
Toch veranderd

De verzekeraars National Academic en Promovendum hebben toch besloten de voorwaarden te veranderen. Zij hebben nu opgenomen in de voorwaarden dat contra-expertise wordt gedekt tot een maximum van 110% van wat zij zelf voor expertise betalen, dat is in lijn met de wet uit het burgerlijk wetboek. Toch liggen zij op dit moment onder een vergrootglas bij de Autoriteit Financiële Markten, na contact met de consumentenbond heeft de autoriteit een onderzoek ingesteld naar de handelswijzen van de verzekeraars.


Join the Discussion