Oplossingen op maat voor bijzondere zaken

De Vereende N.V. biedt verschillende typen oplossingen voor bijzondere risico’s en bijzondere schades. Enerzijds als verzekeraar en anderzijds als organisatie die het management voert over verschillende activiteiten, pools en fondsen.

De Vereende is een specialistische verzekeraar voor bijzondere zaken. Wij hebben de kennis en kunde om verzekeringsoplossingen op maat. Daarin zijn we uniek. Daag ons maar uit! Wij maken het graag mogelijk.

Schadeverzekeringen :

 • Motorrijtuigen
 • Brand en inboedel
 • Aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Evenementen

De Vereende voert de werkzaamheden en het management uit voor het Waarborgfonds Motorverkeer en het NLBureau. Voor mensen die door een verkeersongeluk schade hebben geleden en niet terecht kunnen bij hun verzekeraar.

 • Waarborgfonds Motorverkeer
 • Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden
 • Nederlands Bureau Rijtuigverzekeraars

De Vereende voorziet in oplossingen voor bijzondere risico's en schades buiten de reguliere markt. Het managen van onderstaande pools voor de Nederlandse verzekeringsmarkt is een van deze oplossingen.

 • Atoompool
 • Milieupool
 • Terrorisme (NHT)

Wie zijn we en wat doen we?

De Vereende N.V. biedt verschillende typen oplossingen voor bijzondere risico’s en bijzondere schades. Enerzijds als schadeverzekeraar en anderzijds als organisatie die het management voert over verschillende activiteiten, pools en fondsen. De Vereende is een klein bedrijf met kundige medewerkers, een uitgebreide governance-structuur (zie afbeelding) en een zeer diverse set aan stakeholders. Maar de Vereende is bovenal een bedrijf waar vanuit een bijzondere en maatschappelijke missie veel kansen liggen.

Missie

De missie van de Vereende is om oplossingen te bieden voor maatschappelijke issues in de verzekeringsbranche.

Visie

In onze visie kunnen die oplossingen op verschillende manieren worden geboden: door het aanbieden van verzekeringsproducten via eigen tekening of via bijvoorbeeld poolconstructies, maar ook door het managen van fondsen en bijzondere schades en het aanbieden van diensten. Wij willen een actieve rol spelen in dit veld en een plaats innemen in het debat. Het is essentieel dat we de kennis, de creativiteit en de slagkracht hebben om tot het uiterste te kunnen gaan bij het bieden van oplossingen.

Dit willen we bereiken door een actieve relatie met stakeholders, waaronder o.a. de aandeelhouders, het Verbond van Verzekeraars, de overheid, etc. Van onze medewerkers verwachten wij een gedreven houding om de klanten te helpen en de beste oplossing te vinden.

Wij hebben de ambitie om hier de beste in te worden en op die basis ons in te spannen om niemand in de kou te laten staan.

Bij de missie en de koers van de Vereende horen de volgende kernwaarden:

 • Oplossingsgericht: tot het uiterste gaan, hulpvaardig en pro-actief zijn;
 • Empathisch: toegankelijk zijn en op een gelijkwaardige en respectvolle manieren met alle stakeholders omgaan;
 • Autoriteit: verstand van zaken hebben, een kenniscentrum vormen en de kennis op een actieve manier uitdragen.

 

 

de Vereende

Waarborgfonds

Automobilisten die hun auto aantreffen met schade zonder tegenpartij (ook wel parkeerclaims genoemd), kunt u voortaan efficiënter helpen. Zodra de schade zich beperkt tot het voertuig, er is dus geen sprake van letselschade, kunt u deze schade online indienen via de website van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Online parkeerschade claimen

Stel: na het boodschappen doen, komt uw klant terug bij de auto en ontdekt krasschade op de bumper of zelfs een flinke deuk in de auto. Iemand heeft bij het parkeren de auto geraakt en helaas geen briefje achtergelaten. Vanaf nu is het mogelijk om deze schade ook online te claimen.

Schade sneller afhandelen
Parkeerschade kan uw klant nu digitaal aanmelden bij het Waarborgfonds. Klanten zonder WA + Cascodekking kunnen online hun schade melden. Dat geldt ook voor klanten zonder verhaal- of rechtsbijstan­dverzekering. Schade wordt dus sneller afgehandeld, doordat de klant nu alles digitaal aanlevert. Met als bijkomend voordeel dat gegevens niet vergeten worden, waardoor het proces ook efficiënter verloopt. En dat scheelt u ook weer tijd.

Zo werkt het
Bij het invoeren van de claim verstrekt uw klant zijn persoonlijke burgerservice­nummer, geboortedatum en het kenteken van de auto. Daarna beantwoordt de klant een aantal eenvoudige vragen. Door op de buttons Ja / Nee te klikken komt uw klant bij de volgende vraag of bij een advies. Getuigen bij het ongeval kunnen ook hun verklaring direct toevoegen. Indien gewenst kan dit ook op een later moment.

Belangrijk om te weten
Op de site van het Waarborgfonds Motorverkeer staan veel gestelde vragen. Hier kunt u lezen wanneer uw klant een claim kan indienen en wanneer niet. Bij opzettelijke vernieling zoals een bekraste auto, is het niet mogelijk om een beroep te doen op het Waarborgfonds. Het heeft dan dus geen zin voor uw klant om een claim in te dienen.