Ernstige Aandoeningen Polis :

De Ernstige Aandoeningen Polis zorgt voor een uitkering bovenop een zorgverzekering of overige verzekeringen (ongevallenverzekering). Daarmee kan u als relatie de extra financiële lasten opvangen die bij een langdurige ziekte kunnen ontstaan.

Welke ziekten zijn verzekerde Ernstige Aandoeningen?

  • Kanker (huidkanker is verzekerd indien het een kwaadaardig melanoom betreft)
  • Hartinfarct
  • Beroerte

In welke uitkering voorziet deze verzekering?

  • Zodra de diagnose hartinfarct, beroerte of kanker wordt gesteld, ontvangt uw relatie een uitkering tot € 25.000,– afhankelijk van de gekozen optie.
  • Bij ziekenhuisopname ontvangt uw relatie maximaal € 135,– per dag met een maximale duur van 180 dagen.
  • Bij herstel thuis wordt € 145,– per dag uitgekeerd gekoppeld aan het aantal dagen dat uw relatie in het ziekenhuis opgenomen is geweest, met een maximum van 30 dagen.

Deze bedragen zijn vrij besteedbaar en vrij van inkomstenbelasting.

U als relatie beschikt hiermee over een financiële buffer voor alle denkbare, bijkomende kosten, zodat u zich vooral op uw herstel kan concentreren. Bijvoorbeeld om noodzakelijke aanpassingen aan de woning of auto te kunnen verrichten. Of voor een alternatieve therapie. Om er tussenuit te gaan en tot rust te komen.

Of voor praktische zaken als reiskosten, extra kosten voor kinderopvang of huishoudelijke hul­p.

Meer Weten ?