Maak gebruik van overheidssteun bij uw kredietaanvraag

Ondernemers die moeilijk aan krediet kunnen komen, kunnen rekenen op extra overheidssteun via de borgstellingsregeling MKB Kredieten (BMKB). Deze regeling is van kracht tot en met 31 december 2017. Daarnaast stimuleert het kabinet met de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering de kredietverlening aan het grotere mkb en het kleinere grootbedrijf.