ga naar home pagina

ARAG werkt samen met HBG Financiële Dienstverlening

Via ons kunt u zich verzekeren voor ARAG rechtsbijstand. In de voorwaarden van uw verzekering leest u of u kunt vertrouwen op de hulp van ARAG juridisch probleemoplossers.

Maak een keuze uit de volgende ARAG Rechtsbijstandsverzekeringen :

  • ARAG ProRechtPolis® Particulier

  • ARAG Rechtsbijstand Flexpolis

  • ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt

  • ARAG ProRechtCombinatie® Motorrijtuigen

  • ARAG ProRechtCombinatie® Zelfstandigen Zonder Personeel

Waarom particulier verzekeren voor rechtsbijstand?

Voorkom onverwachte kosten bij juridische conflicten.

Een rechtsbijstandverzekering voorkomt onverwachte kosten

Een conflict kunt u moeilijk voorzien. Als u niet verzekerd bent, kunnen juridische kosten hoog oplopen.
ARAG helpt verzekerden met de behandeling van
meer dan 60.000 dossiers per jaar.

Werk en inkomen

Problemen op het werk kunnen vervelende gevolgen hebben. Ook persoonlijk kan het u raken.

Ontslag

De ene ontslagprocedure is de andere niet.

Contractuele geschillen

Over onder andere vaste en flexibele contracten, werken op uitzendbasis, de voorwaarden voor een proeftijd, het concurrentiebeding en meer.

Ziekte

Ziek thuis? Een lastige situatie waarbij goed contact met uw werkgever, Arbo-arts, UWV en eventueel uw jurist belangrijk is.

Uitkering

U bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en wilt een uitkering aanvragen. Of u bent het oneens met UWV over bijvoorbeeld de hoogte van uw uitkering. Een juridisch advies of procedure kan uitkomst bieden.

Verlof

Weet u precies wanneer u zorgverlof, ouderschapsverlof of langdurig verlof op mag nemen? ARAG informeert u over rechten en plichten.

Waarom zakelijk verzekeren voor rechtsbijstand?

Een rechtsbijstandverzekering voorkomt onverwachte kosten

Een zakelijk conflict kunt u moeilijk voorzien. Als u niet verzekerd bent kunnen juridische kosten hoog oplopen. ARAG helpt verzekerden met de behandeling van meer dan 60.000 juridische dossiers per jaar.

Veel voorkomende zakelijke conflicten

Veel voorkomende situaties waarbij ARAG ondernemers juridisch helpt zijn:

Uw bedrijf

Krijg antwoord op vragen als: welke verzekeringen zijn verplicht? Hoe werkt een overeenkomst voor zzp'ers? Wat kunt u doen als u schade ondervindt door de overheid?

Personeel

De rechten en plichten van u en uw werknemer zijn duidelijk vastgelegd. Lees hier over arbeidscontracten en de regelgeving voor ontslag, ziekte en verlof.

Bedrijfspand

Wat zijn uw rechten als u een bedrijfspand huurt? Wat kunt u doen als de huur wordt verhoogd? En hoe kunt u een huurcontract opzeggen?

Letsel en verkeer

Hoe kunt u loon- en reïntegratie kosten verhalen als uw medewerker is betrokken bij een ongeval? Of alle schade kosten als uw bedrijfswagen is beschadigd?

Klant en leveranciers

Lees onze tips over algemene voorwaarden, een effectief debiteurenbeleid en uw rechten als u een ontevreden klant heeft.

Overige ondernemers zaken

Onze specialisten helpen met een groot aantal uiteenlopende zaken.

Meer Weten?

Verzeker u zakelijk voor rechtsbijstand

Ziet u voldoende redenen om u te verzekeren voor rechtsbijstand? En wilt u kunnen rekenen op juridische hulp door ARAG?
Sluit dan uw verzekering af via onze partners. U kunt kiezen voor een van de onderstaande ARAG rechtsbijstandverzekeringen.

Rechtsbijstandverzekering ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt

Kies zelf als ondernemer op welke terreinen u verzekerd wilt zijn van juridische hulp.

ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt

Rechtsbijstandverzekering ARAG ProRechtCombinatie® Zelfstandigen Zonder Personeel

Als ZZP-er goed voorbereid op juridische conflicten van allerlei aard.