Wij willen in dit artikel van Veilig Verkeer Nederland extra informatie geven over de Fiets Veiligheid in het verkeer in Nederland

De Fiets

Rijbewijs

Voor een (elektrische) fiets is geen rijbewijs nodig.

Plaats op de weg

Met de (elektrische) fiets mag je op het fietspad (bord G11), het fiets/bromfietspad (bord G12a)  en op het onverplicht fietspad (bord G13) rijden. De rijbaan is toegestaan als een fiets- of fiets/bromfietspad ontbreekt.

Maximumsnelheid

Een (elektrische) fiets heeft geen specifieke maximumsnelheid. Uiteraard bent u wel verplicht om u als bestuurder aan de geldende maximumsnelheid te houden.

Overige relevante regels

Bij elektrische fietsen houdt de trapondersteuning op bij zo’n 25 km/uur.

Wat vindt Veilig Verkeer Nederland?

Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Ze mengen zich onbeschermd en met een relatief groot snelheidsverschil tussen het overige (snel)verkeer. VVN wil de veiligheid van fietsers vergroten door fietsgebruik te bevorderen. Steden waarin veel wordt gefietst, zijn veiliger voor fietsers. Veel mensen zijn voor hun verkeersdeelname aangewezen op de fiets, omdat ze geen auto kunnen, mogen of willen besturen. Ook deze verkeersdeelnemers hebben recht op veilige mobiliteit. VVN wil dat kinderen - veel meer nog dan nu - fietsend aan het verkeer deelnemen. Eerst onder begeleiding van een ouder, en later zelfstandig. Verkeerservaring leidt immers tot veiligere verkeersdeelnemers.

Ongeveer een kwart van alle verplaatsingen in heel Nederland gaat per fiets. Bij verplaatsingen tot vijf kilometer is dat zelfs meer dan een derde. Kwalitatief goede fietsvoorzieningen leiden tot een hoger fietsgebruik. Dus wie het fietsen wil promoten, zorgt voor aantrekkelijke routes en andere fietsvoorzieningen.
Maar er hoort flankerend beleid bij. Promoten van het fietsen gaat gepaard met 'zoete' en 'zure' maatregelen. Zoete maatregelen zorgen ervoor dat fietsen aantrekkelijk is; zure maatregelen zorgen ervoor dat autorijden onaantrekkelijk wordt. Samen hebben ze het meeste effect.

VVN is voorstander van het vrijwillige gebruik van fietshelmen en tegen een wettelijke fietshelmplicht, omdat het positieve effect daarvan, op de langere termijn, niet is aangetoond. Uit onderzoek blijkt dat de veiligheid van alle fietsers toeneemt naarmate er meer mensen fietsen. In vergelijking met andere landen is het letselrisico voor fietsers in Nederland zeer klein, ondanks het feit dat weinig Nederlanders een fietshelm dragen. Ervaringen in het buitenland tonen aan dat een helmdraagplicht tot gevolg heeft dat veel minder mensen gaan fietsen. VVN wil de veiligheid van fietsers vergroten, onder andere door het fietsgebruik te bevorderen. Een helmdraagplicht werkt daarbij averechts.

Aantal dodelijke verkeersslachtoffers met de fiets
  • 2015: 185
  • 2014: 185
  • 2013: 184
  • 2012: 200
  • 2011: 200

Er zijn geen cijfers bekend over het aantal verkeersgewonden onder fietsers. Het aantal verkeersgewonden wordt namelijk niet uitgesplitst op type weggebruiker.