Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.

Sinds 2008 werken partners van Wijzer in geldzaken samen aan het vergroten van financieel bewustzijn van financiële vaardigheden in Nederland. Het strategisch Actieplan Wijzer in geldzaken uit 2008 lag aan de basis van de activiteiten van het platform. Met kernprojecten als de  Week van het Geld en de  Pensioen 3 daagse heeft Wijzer in geldzaken financiële educatie in Nederland op de kaart gezet.

Missie aangescherpt

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het financieel-economische landschap. Een goed moment voor platform Wijzer in geldzaken om in 2014 haar missie en strategie te herijken. De aangescherpte missie ‘Wijzer in geldzaken is hét platform waarin partners hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen’ geeft de komende jaren richting aan de programma’s, activiteiten en projecten van het platform.

Verantwoord financieel gedrag

Onderzoek van Wijzer in geldzaken naar verantwoord financieel gedrag, vormt de grondslag voor de (toekomstige) activiteiten van het platform. Verantwoord financieel gedrag bestaat uit ten minste drie, vrijwel los van elkaar staande, dimensies. De drie dimensies zijn: (1)‘management van geld’, (2)‘financieel plannen’ en (3)‘bewust beslissingen nemen ten aanzien van financiële producten’. Verantwoord gedrag in de ene dimensie betekent niet automatisch verantwoord gedrag in de andere dimensies. Met toereikende financiële vaardigheden staan mensen sterker in het leven. Ze hebben meer greep op hun persoonlijke ontwikkeling, zijn beter voorbereid op risico’s en kunnen tegenslagen beter opvangen. Daarnaast laat recent onderzoek laat zien dat verantwoord financieel gedrag van consumenten bijdraagt aan financiële stabiliteit en economische groei.

Internationaal voorbeeld

Ook internationaal staat financiële educatie hoog op de agenda. In het buitenland wordt de Nederlandse aanpak als voorbeeld gezien. Internationaal onderzoek en goede voorbeelden uit het buitenland kunnen gebruikt worden om de effectiviteit van het platform te vergroten.

Over de erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken Koningin Máxima

Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor het belang van financiële educatie en het verstandig omgaan met geld.

Koningin Máxima spreekt onder meer als speciaal adviseur van het platform met belanghebbenden over de manier waarop verantwoord financieel gedrag kan worden vergroot. Daarnaast is zij regelmatig aanwezig bij evenementen en bijeenkomsten van het platform en houdt zij toespraken over het belang van goed leren omgaan met geld.

Verantwoord financieel gedrag

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid, het onderwijs en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Uit verschillend onderzoek blijkt dat veel Nederlanders - jong en oud - moeite hebben om hun financiële situatie in kaart te brengen en grip te houden op hun financiën.

Vooruit kijken

Volwassenen worden geconfronteerd met levensgebeurtenissen als een huwelijk of geregistreerd partnerschap, het krijgen van kinderen, of pensionering die consequenties hebben voor hun financiële situatie. Vooruit kijken kan helpen om de juiste financiële afwegingen te maken en om eventuele financiële schokken op te kunnen vangen.

De basis

Volgens Wijzer in geldzaken ligt de basis van verantwoord financieel gedrag op drie terreinen: management van geld, financiële planning, en het bewust nemen van beslissingen over financiële producten. Verantwoord financieel gedrag op het ene terrein betekent overigens niet dat dit ook automatisch zo is op het andere. Wat kinderen betreft pleit Wijzer in geldzaken ervoor dat zij al op jonge leeftijd leren omgaan met geld, ‘jong geleerd is oud gedaan’ is het motto. Hierin is een rol weggelegd voor zowel de ouders, het onderwijs als de kinderen zelf.

Activiteiten van het platform

Het platform organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor diverse doelgroepen. Koningin Máxima is hier als erevoorzitter regelmatig bij betrokken. Zo initieerde zij in 2010 de nationale Week van het geld voor het basisonderwijs. Tijdens deze week geven professionals lessen en workshops aan kinderen over het goed leren omgaan met geld. De Pensioen3daagse is een ander jaarlijks terugkerend project van Wijzer in geldzaken.

Internationaal

Koningin Máxima zet zich zowel in Nederland als in het buitenland in voor de ontwikkeling van financiële vaardigheden en financiële educatie, verbetering van de toegang tot financiële diensten en consumentenbescherming op het gebied van financiële producten.